Η Salesforce θα επιβάλει το MFA από την 1η Φεβρουαρίου

3
Η Salesforce θα επιβάλει το MFA από την 1η Φεβρουαρίου

Οι χρήστες του Salesforce θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) έως την 1η Φεβρουαρίου, εάν θέλουν να διατηρήσουν την πρόσβαση στα προϊόντα τους Salesforce.

Το MFA είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη σύγχρονη κυβερνοασφάλεια, χρησιμοποιώντας πολλούς παράγοντες για την ασφάλεια των λογαριασμών. Οι παράγοντες μπορεί να είναι ένας συνδυασμός ονόματος χρήστη, κωδικού πρόσβασης, κλειδιού ασφαλείας, ελέγχου ταυτότητας εφαρμογών κ.λπ.

Σε μια προσπάθεια να αυξήσει την ασφάλεια, η Salesforce καθιστά το MFA υποχρεωτική επιλογή για όλους τους χρήστες, από την 1η Φεβρουαρίου.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, η Salesforce θα απαιτεί από τους πελάτες να χρησιμοποιούν MFA για να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα Salesforce. Όλοι οι εσωτερικοί χρήστες που συνδέονται στα προϊόντα Salesforce (συμπεριλαμβανομένων των λύσεων συνεργατών) μέσω της διεπαφής χρήστη πρέπει να χρησιμοποιούν MFA για κάθε σύνδεση. Σας ενθαρρύνουμε να αρχίσετε να σχεδιάζετε αυτήν την αλλαγή τώρα και, όπου είναι δυνατόν, να αρχίσετε να εφαρμόζετε το MFA.

Το Salesforce δημοσίευσε ένα έγγραφο υποστήριξης να βοηθήσουν τις εταιρείες να προετοιμαστούν για τη μετάβαση. Όλοι οι χρήστες του Salesforce καλό θα ήταν να το ελέγξουν.

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar